[size=5]Cung cấp phần mềm kế toán [color=red]MISA SME 2017 [/color]fullcrack v* phần mềm kế toán [color=red]MISA SME 2017 [/color]fullcrack (s* dụng vĩnh viễn), có update đầy đủ thông tư 133, thông tư 200 mới nhất, có đổi tên v* địa chỉ đơn vị để in báo cáo giá: [color=red]500.000 đ thẻ điện thoại[/color]. Hỗ trợ c*i đặt trước, l*m xong các bạn g*i mã thẻ v* số seri thẻ nạp cho mình l* được.

[color=red]LIÊN HỆ[/color]

[color=blue]Call+SMS+Zalo:[/color][/size][color=blue] [/color][size=5][size=6][color=red]0981 783 103[/color][/size]

[/size][color=blue][size=7]pmktfastmisa@gmail.com

[/size][/color][color=blue][size=7]https://pmktfastmisa.home.blog[/size][/color]

Hỗ trợ các vấn đề nh*p liệu, kê khai thuế, lên các báo cáo thuế h*ng tháng, quý, năm, hỗ trợ các lỗi c*i đặt Java, Chữ ký số, nộp thuế online…